Date Periode Result
16-07-2019 278 - MC 9488
15-07-2019 277 - MC 9896
14-07-2019 276 - MC 1366
13-07-2019 275 - MC 3046
12-07-2019 274 - MC 2370
11-07-2019 273 - MC 5556
10-07-2019 272 - MC 2632
09-07-2019 271 - MC 2684
08-07-2019 270 - MC 8607
07-07-2019 269 - MC 8122
06-07-2019 268 - MC 5736
05-07-2019 267 - MC 6222
04-07-2019 266 - MC 6874
03-07-2019 265 - MC 8018
02-07-2019 264 - MC 0347
Date Periode Result
16-07-2019 278 - SD 2557
15-07-2019 277 - SD 3086
14-07-2019 276 - SD 5424
13-07-2019 275 - SD 0202
12-07-2019 274 - SD 5332
11-07-2019 273 - SD 1480
10-07-2019 272 - SD 6950
09-07-2019 271 - SD 3981
08-07-2019 270 - SD 5702
07-07-2019 269 - SD 8709
06-07-2019 268 - SD 0862
05-07-2019 267 - SD 0850
04-07-2019 266 - SD 6998
03-07-2019 265 - SD 4032
02-07-2019 264 - SD 6756
Date Periode Result
16-07-2019 278 - CN 8404
15-07-2019 277 - CN 3767
14-07-2019 276 - CN 8937
13-07-2019 275 - CN 6102
12-07-2019 274 - CN 9982
11-07-2019 273 - CN 8305
10-07-2019 272 - CN 4217
09-07-2019 271 - CN 8218
08-07-2019 270 - CN 7082
07-07-2019 269 - CN 3585
06-07-2019 268 - CN 8061
05-07-2019 267 - CN 1888
04-07-2019 266 - CN 5383
03-07-2019 265 - CN 9592
02-07-2019 264 - CN 0060
Date Periode Result
15-07-2019 4514 - SG 5103
14-07-2019 4513 - SG 4294
13-07-2019 4512 - SG 2085
11-07-2019 4511 - SG 0825
10-07-2019 4510 - SG 7857
08-07-2019 4509 - SG 3747
07-07-2019 4508 - SG 4875
06-07-2019 4507 - SG 2676
04-07-2019 4506 - SG 0079
03-07-2019 4505 - SG 5718
01-07-2019 4504 - SG 4872
30-06-2019 4503 - SG 2854
29-06-2019 4502 - SG 5257
27-06-2019 4501 - SG 9786
26-06-2019 4500 - SG 9671
Date Periode Result
16-07-2019 278 - TW 5516
15-07-2019 277 - TW 4072
14-07-2019 276 - TW 2517
13-07-2019 275 - TW 1805
12-07-2019 274 - TW 5598
11-07-2019 273 - TW 4188
10-07-2019 272 - TW 0162
09-07-2019 271 - TW 5988
08-07-2019 270 - TW 5758
07-07-2019 269 - TW 4000
06-07-2019 268 - TW 4627
05-07-2019 267 - TW 2590
04-07-2019 266 - TW 7986
03-07-2019 265 - TW 7065
02-07-2019 264 - TW 5699
Date Periode Result
16-07-2019 5868 - HK 5554
15-07-2019 5867 - HK 0067
14-07-2019 5866 - HK 8971
13-07-2019 5865 - HK 9778
12-07-2019 5864 - HK 3228
11-07-2019 5863 - HK 1655
10-07-2019 5862 - HK 4531
09-07-2019 5861 - HK 3515
08-07-2019 5860 - HK 5012
07-07-2019 5859 - HK 6546
06-07-2019 5858 - HK 7521
05-07-2019 5857 - HK 9147
04-07-2019 5856 - HK 9514
03-07-2019 5855 - HK 0599
02-07-2019 5854 - HK 6612
Date Periode Result
17-07-2019 875795 - 24D 11
17-07-2019 875794 - 24D 24
17-07-2019 875793 - 24D 07
17-07-2019 875792 - 24D 23
17-07-2019 875791 - 24D 10
17-07-2019 875790 - 24D 11
17-07-2019 875789 - 24D 21
17-07-2019 875788 - 24D 00
17-07-2019 875787 - 24D 01
17-07-2019 875786 - 24D 02
17-07-2019 875785 - 24D 06
17-07-2019 875784 - 24D 19
17-07-2019 875783 - 24D 12
17-07-2019 875782 - 24D 00
17-07-2019 875781 - 24D 04
Date Periode Result
17-07-2019 992428 - 36D 22
17-07-2019 992427 - 36D 14
17-07-2019 992426 - 36D 31
17-07-2019 992425 - 36D 01
17-07-2019 992424 - 36D 03
17-07-2019 992423 - 36D 05
17-07-2019 992422 - 36D 17
17-07-2019 992421 - 36D 35
17-07-2019 992420 - 36D 30
17-07-2019 992419 - 36D 21
17-07-2019 992418 - 36D 06
17-07-2019 992417 - 36D 14
17-07-2019 992416 - 36D 32
17-07-2019 992415 - 36D 36
17-07-2019 992414 - 36D 28
Date Periode Nomor
Date Periode Nomor
Date Periode Nomor
Date Periode Nomor
Date Periode Bola Pertama Bola KeduaBola Ketiga
Date Periode Dragon Tiger
Date Periode Dadu 1 Dadu 2Dadu 3Dadu 4Dadu 5
Date Periode Dadu Pertama Dadu KeduaDadu Ketiga